Podział pomp ze względu na dolne źródło ciepła

1. Gruntowa – Ciepło z wnętrza ziemi. Na głębokości około 1,5 m pompa utrzymuje stałą temperaturę od 0'C do 8 'C , mniej więcej około 10m od powierzchni ziemi znajduje się ciepło pochodzące z promieni słonecznych i temperatura na tym poziomie jest właściwie stała, niezależnie od pory roku i wynosi około 10⁰C. Natomiast już na głębokości 20m ciepło pochodzi zarówno ze słońca, jak i z wewnętrznego przewodzenia ziemi i jest bardziej stabilne. Pompa ciepła może czerpać ciepło zarówno z płytkich warstw gleby (przy pomocy kolektora poziomego lub spiralnego), jak i jej głębokich warstw (dzięki odwiertom pionowym). W obu przypadkach są to rury wypełnione solanką, która pod ziemią utrzymuje stałą temperaturę od -2⁰C do +5⁰C i nie zamarza.

2. Powietrze - Jest najłatwiej dostępnym źródłem dolnym, z którego energię cieplną możemy czerpać nawet przy ujemnych temperaturach poprzez tzw. jednostkę zewnętrzną pompy ciepła. Jednak im niższa temperatura powietrza atmosferycznego, tym niższa jest wydajność cieplna pompy. W związku z tym, w przypadku zastosowania powietrza atmosferycznego jako dolnego źródła, konieczne jest zainstalowanie dodatkowej grzałki elektrycznej lub innych źródeł ciepła, np. kominka czy pieca gazowego (tzw. źródła wspomagające), które są uruchamiane, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada poniżej -15°C.

3.Woda – to najefektywniejsze rozwiązanie pozwalające pozyskiwać energię cieplną z wód gruntowych poprzez wykopanie dwóch studni o głębokości ponad 6 m. Woda pobrana przez jedną studnię (czerpalną) po schłodzeniu w pompie ciepła zostaje odprowadzona do oddalonej o około 15 m drugiej studni (chłonnej) lub do tzw. drenażu rozsączającego, obsypanego złożem kamiennym zakopanym na głębokości około 1,2 m. Woda gruntowa jest najstabilniejszym dolnym źródłem ze względu na jej stałą temperaturę w przedziale od +8°C do +12°C. Niestety źródło dolne ze studniami wodnymi jest rzadko wykorzystywane ze względu na to, że wody gruntowe muszą spełniać odpowiednie parametry jakościowe i ilościowe.

idealmedia.pl Projekt i realizacja © 2012 - Agencja Reklamowa Idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS
Wszelkie materiały, loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez ich zgody nie mogą być używane i powielane. stat4u