PROJEKTOWANIE / UZGODNIENIA

Specjalizujemy  się w projektowaniu systemów grzewczych kładąc szczególny nacisk na  wdrażanie nowych rozwiązań związanych z oszczędnością energii, poprzez wykorzystanie  technik kondensacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Nasza wieloletnia działalność, w ramach której zajmujemy się zarówno projektowaniem jak i wykonywaniem systemów grzewczych wraz z  doświadczeniem serwisowym i eksploatacyjnym pozwalają nam  na zaprezentowanie optymalnych rozwiązań dla każdego inwestora.

Ważne aby instalacja w domu wykonana została na podstawie obliczeń projektanta posiadającego właściwe uprawnienia  gdyż wydatki związane z ogrzewaniem stanowią znaczny procent domowych budżetów który może zostać znacznie zmniejszony poprzez umiejętne dobranie rozwiązań najlepszych dla danego domu, budynku czy mieszkania.

Projektant oblicza zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń, określa odpowiednie parametry instalacji w zależności od uzgodnionego źródła ciepła i rodzaju grzejników, dobiera grzejniki lub inne powierzchnie grzewcze wg obliczonego zapotrzebowania na ciepło, oblicza średnice rur rozprowadzających czynnik grzewczy zgodnie z wymogami norm technicznych, projektuje technologię źródła ciepła w zależności od wcześniej określonych potrzeb użytkownika, a następnie dobiera odpowiednie urządzenia grzewcze, kierując się zawsze zasadą doboru urządzeń "na miarę", a nie "przewymiarowania na wszelki wypadek co generuje oczywiste wzrosty wydatków na zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji.

Wielu inwestorów kierując się względnymi oszczędnościami decyduje się na powierzenie robót instalacyjnych firmom, które nie opracowują dokumentacji projektowej. Oszczędności w tej kwestii mogą często okazać się niewymierne w stosunku do podejmowanego ryzyka, biorąc pod uwagę fakt że z danej instalacji zamierzamy korzystać przez wiele lat.

Oto kilka przykładów jakie mogą być skutkiem wykonania instalacji bez właściwych obliczeń i doborów

  • przewymiarowane grzejniki (na wszelki wypadek) - wyższy koszt inwestycyjny
  • źle dobrane średnice rur rozprowadzających - przy niedowymiarowaniu efekty w postaci wiecznych szumów instalacji, problemy w prawidłowej dystrybucji ciepła, natomiast  przy przewymiarowaniu - odkładanie się osadów w rurach co wiąże się  także z wyższymi kosztami inwestycyjnymi
  • brak obliczeń hydraulicznych instalacji utrudnia, a czasem uniemożliwia wyregulowanie instalacji c.o.,część pomieszczeń może być z tego powodu niedogrzna, a inne mają nadmiar mocy dyspozycyjnej
  • na ogół następuje dobór przewymiarowanego źródła ciepła - wiąże się to z wyższym kosztem inwestycyjnym oraz wyższymi kosztami eksploatacyjnymi Przewymiarowane źródło ciepła generuje większe straty postojowe i kominowe, co wpływa na roczny stopień wykorzystania energii - wyższe koszty za paliwo
  • wadliwe rozwiązania układu wentylacji - może stanowić zagrożenie dla życia, Ponadto powoduje wadliwe działanie kotła i wchodzenie w tzw. stany awarii, z tytułu niezapewnienia odpowiedniej ilości powietrza do procesu spalania
  • źle dobrana średnica przewodów spalinowych. Średnice przewodów spalinowych dobiera się wg obliczeń, w zależności od mocy źródła ciepła, od rodzaju paliwa, od wysokości komina i jego geometrii, rodzaju i parametrów technicznych kotła
  • przewymiarowanie średnicy przewodów spalinowych powoduje większy ciąg kominowy, co wiąże się z większymi stratami kominowymi,przez co ma wpływ na sprawność energetyczną i koszty eksploatacyjne, a także w ekstremalnych warunkach pogodowych powoduje wchodzenie kotła w stan tzw. awarii. Niedowymiarowanie zaś przewodów spalinowych powoduje cofanie się spalin i w konsekwencji automatyczne wyłączanie się kotła z eksploatacji poprzez zadziałanie czujnika ciągu kominowego
  • częste uchybienia normom technicznym, w tym brak lub wadliwe zabezpieczenia instalacji- obniża bezpieczeństwo mieszkańców

Sumując można stwierdzić że koszty opracowania projektowego mogą szybko zwrócić  się poprzez optymalizację wydatków inwestycyjnych na odpowiednio dobrane urządzenia oraz w postaci oszczędności kosztów eksploatacyjnych wynikających z poprawnie przyjętych rozwiązań projektowych, a także osiągnięty zostanie komfort i bezpieczeństwo eksploatacyjne.

Naszym Klientom służymy doradztwem oraz atrakcyjnymi warunkami przygotowywania projektów.
Zapraszamy.

idealmedia.pl Projekt i realizacja © 2012 - Agencja Reklamowa Idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS
Wszelkie materiały, loga, zdjęcia zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez ich zgody nie mogą być używane i powielane. stat4u